Current issue

2016 (2)

ISSN: 2336-6699
149 pages

Editorial (Marek Jakoubek), p. 7-8   Studie Učebnice českých učitelů v Bulharsku: 80. a 90. léta 19. století (Pavel Zeman), p. 11-25   Bulharský deník Františka Kubky jako pramen k poznání dějin Vojvodova (Marek Jakoubek), p. 26-35   Bulhaři a další Balkánci v Česku. Metodologické, pedagogické a heuristické aspekty studentských výzkumů (Helena Bočková), p. 36-50 […]