2016 (2)

Issued: 02 / 2017
Publisher: Charles University, Faculty of Arts Press
ISSN: 2336-6699
149 pages
Editorial
(Marek Jakoubek), p. 7-8
 
Studie
Učebnice českých učitelů v Bulharsku: 80. a 90. léta 19. století
(Pavel Zeman), p. 11-25
 
Bulharský deník Františka Kubky jako pramen k poznání dějin Vojvodova
(Marek Jakoubek), p. 26-35
 
Bulhaři a další Balkánci v Česku. Metodologické, pedagogické a heuristické aspekty studentských výzkumů
(Helena Bočková), p. 36-50
 
Bulharská postsocialistická etnologie
(Vladimir Penčev), p. 51-56
 
„Nebyl nikterak citlivůstkářem ani básníkem, jehož svět uzavírá se v komnatě…“: Počátky českého poznávání osobnosti a díla Petka Račova Slavejkova
(Marcel Černý), p. 57-85
 
Bulharská literatura na internetovém portálu iLiteratura.cz
(Ivana Srbková), p. 86-90
 
Eseje
Inspirace z Bulharska: Kulturní antropologie a ekonomická migrace, více než jen kamarádky
(Gabriela Fatková), p. 93-99
 
Plzeňská bulharistika
(Vladimir Penčev), p. 100-105
 
Zprávy
Balkánský Expres: Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Třetí balkanistická konference Fakulty humanitních studií UK, 3. — 4. 6. 2016
(Lenka J. Budilová), p. 109-110
 
Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe: Konference Mezinárodní asociace pro antropologii jihovýchodní Evropy (InASEA). Sofie, Bulharsko, 15. — 17. 9. 2016
(Lenka J. Budilová), p. 111-112
 
Sympozium Balcanicum VI.: Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, 13. 10. 2016
(Lenka Bednárová), p. 113-114
 
Recenze
Gabriela Fatková, Bulharští Karakačani a usedlý život: Dům, jméno a identita
(Barbora Machová), p. 117-120
 
Marek Jakoubek — Luděk Jirka — Nela Králová — Michal Pavlásek — Jiří Tůma, Krajané: Hledání nových perspektiv
(Lucie Alice Eliášová), p. 121-123
 
Rumyana Georgieva, Bulhaři v Čechách: Kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době
(Marek Jakoubek), p. 124-125
 
Marek Jakoubek, Vojvodovo: Etnologie krajanské obce v Bulharsku
(Ilona Dvořáková), p. 126-131
 
Bořivoj Kňourek — Lenka J. Budilová, Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr
(Helena Bočková), p. 132-139
 
Rozhovor
Rozhovor s bulharským etnologem a bohemistou Vladimirem Penčevem
(Marek Jakoubek), p. 143-149
 
Úvod > Vydání > 2016 (2)