2020 (1)

Issued: 11 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6699
118 pages
Studie
Kutilství mezi státním socialismem a globálním kapitalismem. Nové perspektivy zkoumání svépomoci a prozumu
Petr Gibas, Karel Šima, p. 9-20
Getting away? How state-run media in late-socialist Czechoslovakia helped to subtly control potentially dangerous everyday practices among cottage owners
Kristina Alda, p. 21-36
Czech (post)socialist DIY-material culture as vernacular art: Inscribed narratives and their urban materialisation
Tereza Hodúlová, p. 37-57
Svépomocné bydlení v době pozdního státního socialismu: Responsibilizace, ideologie a beton
Tomáš Hoření Samec, Ivana Balgová, Barbora Vacková, p. 58-77
Zprávy
„Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination / Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci“, Moravské zemské muzeum, Brno, 23. — 25. 10. 2019
Karolína Pauknerová, p. 81-83
Recenze
Václav Michalička — Petra Vidomusová, Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! Neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století
Jiří Woitsch, p. 87-90
Jan Charvát — Bob Kuřík a kol., Mikrofon je naše bomba. Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku
Karel Šima, p. 91-95
Dagmar Pintířová Dobšovičová, Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích
Eliška Vlčková, p. 96-98
Rozhovor
The politics of makeshift city: Materiality, symbolic boundaries and social relations in squatter settlements in Latin America
Interview with María José Álvarez Rivadulla, Universidad de los Andes, Colombia
Petr Vašát, p. 101-109
Nekrolog
Lukáš Radostný (16. 8. 1975 — 26. 1. 2020)
Marek Jakoubek, p. 114-118
Úvod > Vydání > 2020 (1)