2022 (2)

Issued: 02 / 2023
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6699
92 pages
Editorial
Sandra Kreisslová, p. 5-7
Studie
Krizová orální historie: k terénnímu výzkumu v čase krizí
Jiří Hlaváček, p. 11-31
Novinová pověst a biografické vyprávění jako symptom krize prozaické folkloristiky? Poznámka k dějinám folkloristických konceptů
Petr Janeček, p. 32-44
Květen 1945 v Krkonoších: narativy pamětníků aneb od koho byl kdo osvobozen
Libor Dušek, p. 45-63
Esej
Returning to the unknown
M. K., p. 67-73
Zprávy
COVID-19 v paměti české společnosti: Interdisciplinární projekt mapující průběh a společenské dopady pandemie v České republice
Jiří Hlaváček, p. 77-79
Recenze
Lenka Jakoubková Budilová — Thomas Hylland Eriksen — Gunnar Haaland — Miroslav Hroch — Marek Jakoubek. 2020. Etnické skupiny, hranice a identity
Karolína Gibalová, p. 83-84
Rozhovor
Rozhovor s Dr. Elisabeth Fendlovou: „Koncept Heimat může být v době krize instrumentalizován, politizován a radikalizován“
Sandra Kreisslová, p. 87-92
Úvod > Vydání > 2022 (2)