2015 (1)

Vydáno: 01 / 2015
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Jazyk: čeština / ISSN: 2336-6699
200 Kč / 184 stran
Ediční poznámka
(Miloš Tomandl), p. 9
Studie
Nový svět v české literatuře 16. století
(Oldřich Kašpar), p. 13-21
„Italský žánr“ Leopolda Pollaka a jeho pražské přijetí
(Aneta Klouzová), p. 22-37
Americké cesty Čeňka Paclta
(Jaroslav Kříž), p. 38-48
Pastevectví sobů v Jamaloněneckém autonomním okruhu
(Petr Kvíčala), p. 49-62
Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti
(Veronika Pospíšilová), p. 63-75
Praca w życiu krakowskiej inteligencji w latach 1960–1980
(Joanna Bar), p. 76-84
Pogranicze i nowa lokalność
(Konrad Górny), p. 85-89
Współczesny zikr: Różne oblicza sudańskiej ekspresji religijnej
(Maciej Kurcz), p. 90-103
Materiály
Socioprofesní skupina v lokální společnosti: Případová studie
(Miloš Tomandl), p. 107-119
Dokumentace lidového stavitelství ve sbírkách Blatského muzea v Soběslavi
(Lubomír Procházka), p. 120-122
Obraz Nového světa v ruském kulturním prostředí 16. a 17. století
(Oldřich Kašpar), p. 123-126
Zprávy
Leoš Šatava: Ad multos annos
(Lenka Libichová), p. 129-131
Studijní obor muzeologie a kulturní dědictví na Katedře etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
(Miloš Tomandl), p. 132-136
Opera Ethnologica Iuvenalia: Bratislavensia 2013
(Miloš Tomandl), p. 137-138
Etnografická expozice v Museo Nacional de Antropologia v Mexiku
(Oldřich Kašpar), p. 139-142
Pacifik: Španělsko a dobrodružství Jižního moře
(Oldřich Kašpar), p. 143-145
Studia Ethnologica Pragensia: Bibliografie 2010–2014
(Miloš Tomandl), p. 146-163
Recenze
Blanka Soukupová — Godula-Węcławowicz, R. (eds.) Mýtus — „realita“ — Identita: Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu
(Miloš Tomandl), p. 167-173
Hana Chocholoušková, Česká beseda v Liberci: Krajanské sdružení rodáků a přátel Liberecka. 150 let činnosti pro český národ a Liberec
(Oldřich Kašpar), p. 174-176
Vratislav Doubek, Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848–1922
(Jaroslav Kříž), p. 177-178
Blanka Soukupová — Miroslav Hroch — Peter Salner — Karolína Pauknerová, Cesty urbánní etnologie
(Aleš Smrčka), p. 179
Jana Jetmarová, Bolívie: Vzestup indigenní politiky a vláda Eva Moralese (218)
(Oldřich Kašpar), p. 180-181
Razia Sultanova, Od šamanismu k súfismu: Ženy, islám a kultura ve Střední Asii
(Arevik Chačatrjan), p. 182
Biografická poznámka
p. 183-184
Úvod > Vydání > 2015 (1)