2017 (1)

Vydáno: 06 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6699
263 stran
Editorial
Petr Janeček — Karel Šima, p. 9-14
Studie
Od rituálů a obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby
Karel Šima,
(Faculty of Arts, Charles University)
p. 17-49
Oděsa česká a židovská: mezi kosmopolitismem a nacionalismem
Petr Lozoviuk
(Faculty of Arts at the University of West Bohemia in Pilsen)
p. 50-65
Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě
Karolína Pauknerová — Jiří Woitsch
(Centre for Theoretical Studies)
p. 66-95
„Magické noci počal čas“: New age spiritualita a subkultury v čase změn
Ondřej Daniel 
(Centre for the Study of Popular Culture, Prague)
p. 96-106
Ze studentských prací
Z dějin finské folkloristiky: Zrod historicko-geografické metody
Barbora Závodská, p. 109-117
Konštruovanie tradícií prostredníctvom činnosti folklórnych súborov
Michaela Mušinková, p. 118-126
Materiály
Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v kontextu vývoje českých etnologických věd
Petr Janeček, p. 129-163
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Martina Pavlicová, p. 164-166
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Jiří Woitsch, p. 167-171
Katedra antropologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
Petr Lozoviuk, p. 172-173
Etnologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
Dana Bittnerová — Mirjam Moravcová, p. 174-181
Národní ústav lidové kultury, Strážnice. Centrální pracoviště pověřené péčí o statky nemateriálního kulturního dědictví České republiky
Martin Šimša, p. 182-190
Zprávy
Spolupráce Ústavu etnologie FF UK s Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Skotsko, Velká Británie
Petr Janeček, p. 193-197
Ways of Dwelling: Crisis — Craft — Creativity: 13th Congress of SIEF (International Society for Ethnology and Folklore). Göttingen, Německo, 26.–30. 3. 2017
Karolína Pauknerová, p. 198-199
Konference Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnologie ve střední Evropě v letech 1945–1989. Praha, 17.–18. 3. 2016
Vít Smrčka, p. 200-201
Konference Beyond the Café/Pub Split: Interlocking Urbanity and Rurality in the Popular Culture of East Central European Societies. Praha, 30.–31. 10. 2015
Jiří Andrs — Zdeněk Nebřenský — Karel Šima, p. 202-206
Debatní cyklus Etnologie? Antropologie? Folkloristika? na Ústavu etnologie FF UK
Michaela Havelková, p. 207-210
Recenze
Peter Slavkovský, Slovenská etnografie (Kompendium dejín vedného oboru); Zuzana Beňušková — Margita Jágerová — Katarína Nádaská, Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí; Barbora Kiliánová — Juraj Zajonc, 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: Kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie
Roman Doušek, p. 213-215
Jiří Woitsch — Adéla Jůnová Macková a kol., Etnologie v zúženém prostoru
Nikola Balaš, p. 216-218
Marek Jakoubek (ed.), Teorie etnicity. Čítanka textů
Miroslav Hroch, p. 219-223
Jakub Grygar, Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci
Marek Jakoubek, p. 224-227
Ondřej Daniel a kol., Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu
Petr Vidomus, p. 228-231
Regina F. Bendix — Galit Hasan-Rokem (eds.), A Companion to Folklore. Blackwell Companions to Anthropology
Barbora Závodská, p. 232-233
„Kirpičiki“: Foľkloristika i kuľturnaja antropologija segodnja
Irina Ruchkina, p. 234-236
Jack Zipes, Grimm Legacies: The Magic Spell of the Grimms’ Folk and Fairy Tales
Barbora Závodská, p. 237-238
Diskuse
Když má etnograf alergii aneb O těžkostech diskuse o antropologii s Jiřím Woitschem, například
Marek Jakoubek, p. 241-247
Rozhovor
Rozhovor s etnoložkou Irenou Štěpánovou
Petr Janeček, p. 251-263
Úvod > Vydání > 2017 (1)