2017 (2)

Vydáno: 12 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6699
270 stran
Editorial
Petr Janeček — Jan Pohunek, p. 7-9
Studie
Native Americans as a source of wisdom. History and analysis of a contemporary mythology
Véronique Campion-Vincent
(CNRS and the Maison des sciences de l’Homme)
p. 13-29
The uncivilized society of Czechoslovak tramps. An exploration in proletarian fantasy
Joseph Grim Feinberg
(Philosophy Institute of the Czech Academy of Sciences)
p. 30-50
Jak psát dějiny trampingu?
Jan Randák
(Faculty of Arts, Charles University)
p. 51-67
Výzkum trampingu na etnologických pracovištích v českých zemích od 80. let 20. století
Karel Altman
(Institute of Ethnology, Academy of Sciences of Czech Republic)
p. 68-78
Kamarádi, astracháni a paďouři. Reprezentace trampingu v časopise Tramp
Jiří Smlsal
(Faculty of Arts, Charles University)
p. 79-133
Krajina po těžbě břidlice očima trampů a táborníků aneb o brownfieldech jinak (Nízký Jeseník)
Jiří Kupka (VSB – Technical University of Ostrava)
Jan Pohunek
(National Museum, Prague)
p. 134-145
Ze studentských prací
Současné trampské osady a campy
Markéta Jozová, p. 149-167
Materiály
Nedokončený rukopis Gézy Včeličky o dějinách trampingu
Jan Krško, p. 171-201
Výběrová komentovaná bibliografie k dějinám trampingu
Jan Pohunek, p. 202-211
Geneze a struktura trampského sbírkového fondu ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea
Jan Pohunek, p. 212-214
Trampské kroniky a cancáky ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea
Jan Pohunek, p. 215-224
Trampský samizdat
Petr Náhlík, p. 225-243
Zprávy
Tramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností
Jan Randák, p. 247-248
Konference Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. Lány, 26.–27. 4. 2017
Jan Pohunek, p. 249-250
Odborná činnost České národopisné společnosti v Hodnotícím orgánu Mezivládního výboru UNESCO pro zachování nemateriálního kulturního dědictví
Petr Janeček, p. 251-253
Recenze
Jan Pohunek, Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech
Adéla Adámková, p. 257-258
Adam Chroust, Miloslav Stingl — biografie cestovatelské legendy
Jaroslav Kříž, p. 259-260
Avilin Cimagej, Pamiž nebam і zjamljoj: etnaastranomija
Jaroslav Otčenášek, p. 261-262
Rozhovor
Rozhovor se slovenským etnologem Arne Mannem
Jan Pohunek, p. 265-270

 

Úvod > Vydání > 2017 (2)