2017 (2)

Vydáno: 12 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6699
270 stran
Editorial
(Petr Janeček — Jan Pohunek), p. 7-9
Studie
Native Americans as a source of wisdom. History and analysis of a contemporary mythology
(Véronique Campion-Vincent), p. 13-29
The uncivilized society of Czechoslovak tramps. An exploration in proletarian fantasy
(Joseph Grim Feinberg), p. 30-50
Jak psát dějiny trampingu?
(Jan Randák), p. 51-67
Výzkum trampingu na etnologických pracovištích v českých zemích od 80. let 20. století
(Karel Altman), p. 68-78
Kamarádi, astracháni a paďouři. Reprezentace trampingu v časopise Tramp
(Jiří Smlsal), p. 79-133
Krajina po těžbě břidlice očima trampů a táborníků aneb o brownfieldech jinak (Nízký Jeseník)
(Jiří Kupka — Jan Pohunek), p. 134-145
Ze studentských prací
Současné trampské osady a campy
(Markéta Jozová), p. 149-167
Materiály
Nedokončený rukopis Gézy Včeličky o dějinách trampingu
(Jan Krško), p. 171-201
Výběrová komentovaná bibliografie k dějinám trampingu
(Jan Pohunek), p. 202-211
Geneze a struktura trampského sbírkového fondu ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea
(Jan Pohunek), p. 212-214
Trampské kroniky a cancáky ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea
(Jan Pohunek), p. 215-224
Trampský samizdat
(Petr Náhlík), p. 225-243
Zprávy
Tramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností
(Jan Randák), p. 247-248
Konference Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. Lány, 26.–27. 4. 2017
(Jan Pohunek), p. 249-250
Odborná činnost České národopisné společnosti v Hodnotícím orgánu Mezivládního výboru UNESCO pro zachování nemateriálního kulturního dědictví
(Petr Janeček), p. 251-253
Recenze
Jan Pohunek, Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech
(Adéla Adámková), p. 257-258
Adam Chroust, Miloslav Stingl — biografie cestovatelské legendy
(Jaroslav Kříž), p. 259-260
Avilin Cimagej, Pamiž nebam і zjamljoj: etnaastranomija
(Jaroslav Otčenášek), p. 261-262
Rozhovor
Rozhovor se slovenským etnologem Arne Mannem
(Jan Pohunek), p. 265-270

 

Úvod > Vydání > 2017 (2)