2018 (2)

Vydáno: 12 / 2018
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6699
213 stran
Editorial
Petr Janeček, p. 7-12
Studie
Exemplary stories
Véronique Campion-Vincent
(CNRS and the Maison des sciences de l’Homme)
p. 15-32
The 2012 phenomenon in Southern France
Véronique Campion-Vincent
(CNRS and the Maison des sciences de l’Homme)
p. 33-53
Jestřáb na podivné stopě. Folklorní, mysteriózní a záhadologické motivy a inspirace v životě a díle Jaroslava Foglara
Jan Pohunek
(National Museum, Prague)
p. 54-74
Peckovský Kumraus. Lokální varovná bytost jako doklad česko-německé jazykové hranice
Pavel Kracík
(Independent scholar)
p. 75-90
Aplikovaná folkloristika. Jak rozumět mainstreamovým filmům
Jaroslav Otčenášek
(Institute of Ethnology, Academy of Sciences of Czech Republic)
p. 91-102
Statistická analýza rytmického zúžení jako příspěvek k otázce rytmické stavby lidové písně u západních Slovanů
Adam Votruba
(Regional Museum of Kolin)
p. 103-147
Ze studentských prací
Motiv antropofágie jako součást světové mytologie a folkloru
Marta Pavelková, p. 151-163
Současné pověsti a fámy na Nymbursku
Tomáš Vančura, p. 164-172
Materiály
Cirkusové pověry
Pavel Vaculík, p. 175-177
Zprávy
Mezinárodní konference International Society for Contemporary Legend Research v Bruselu, 2018
Marta Pavelková, p. 181-183
Recenze
Michael Dylan Foster — Jeffrey A. Tolbert (eds.), The Folkloresque: Reframing Folklore in Popular Culture World
Barbora Závodská, p. 187-189
Jeannie Banks Thomas (ed.), Putting the Supernatural in Its Place. Folklore, the Hypermodern, and the Ethereal
Marta Pavelková, p. 190-191
Andrea Preissová Krejčí — Jana Maláčová — Jasna Skotáková, Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí
Marta Pavelková, p. 192-193
Musica Bohemica, Jaroslav Krček, Běda nám, bratři Čechové. Písně třicetileté války 1618–1648
Marta Ulrychová, p. 194-195
Chairé, Zpíváme od jara do zimy
Marta Ulrychová, p. 196
Markéta Křížová (ed.), Za velkou louži. Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku
Jaroslav Kříž, p. 197-198
Rozhovor
„I am a firm believer in the need of an interdisciplinary approach…“ Interview with Véronique Campion-Vincent (with selected bibliography)
Petr Janeček, p. 201-213
Úvod > Vydání > 2018 (2)