Pro autory

Časopis přijímá studie v rozsahu 6 000 až 10 000 slov, přehledové a diskusní příspěvky v maximální délce 8 000 slov, recenze do 3 000 slov, vždy včetně bibliografie. Krátké zprávy přijímáme v rozsahu maximálně 1 500 slov.

Rukopis musí být zaslán na email ethno@ff.cuni.cz ve formátu:

  • Titulní strana s názvem v původním jazyce a v angličtině, jménem autora/ů, jeho institucí/emi, korespondenční adresou, emailem, příp. telefonním číslem, dále 5 klíčových slov a abstrakt v angličtině
  • Rukopis studie + plně anonymizovanou verzi rukopisu, včetně bibliografie na konci
  • Všechny grafy, tabulky a fotografie jsou přiloženy v zvláštním souboru (.png, .tiff, .bmp, .xls, .xlsx), texty v textovém formátu .doc, .docx nebo .rtf

Všechny odkazy na literaturu jsou uváděny v textu ve formě (jméno autora/ú, rok, s. X). Poznámky pod čarou jsou využívány jen výjimečně pro vysvětlení.

Údaje v bibliografii musí odpovídat následujícím vzorům:

a) Knihy

Bronner, S. J. 2016. Folklore: The Basics. New York — London: Routledge.Haring, L. (ed.). 2016. Grand Theory in Folkloristics. Encounters: Explorations in Folklore and Ethnomusicology. Bloomington–Indiana: Indiana University Press.

Festinger, L., Riecken, H. H., Schachter, S. 1956. When prophecy fails. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Eyal, G., I. Szelényi, E. Townsley. 1998. Making Capitalism Without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London: Verso.

b) Studie

Anderson, H. A. 1985. “Ernest Thompson Seton and the Woodcraft Indians”. Journal of American Culture 8 (1): 43–50.

c) Kapitoly v knize

Kaiser, R. 1987. “Chief Seattle’s speech(es): American origins and European reception”. Pp. 497–536 in B. Swan, A. Krupat (eds.). Recovering the Word: Essays on Native American Literature. Berkeley: University of California Press.

d) Elektronické zdroje

Tronti, M. 2010. “The Struggle Against Labor.” Online at http://operaismoinenglish. wordpress.com/2010/09/29/struggle-againstlabor/ (accessed 6 October 2017).

Úvod > Pro autory