O časopisu

Studia Ethnologica Pragensia (SEP) jsou edičním orgánem Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚE FF UK). Jejich cílem je prezentovat pozoruhodné výsledky badatelské činnosti Ústavu etnologie a externích spolupracovníků. Primárně jsou SEP českým odborným etnologickým periodikem strukturovaným do oddílů: studie, materiály, zprávy a recenze. Studie publikované v češtině (slovenštině, polštině) doplňují resumé v angličtině; studie publikované v angličtině doplňují resumé v češtině. Časopis vychází dvakrát ročně pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1803-9812 (print)
ISSN 2336-6699 (online)

Úvod > O časopisu