O časopisu

Studia Ethnologica Pragensia jsou vydávána Ústavem etnologie FF UK. Tento odborný recenzovaný časopis se zaměřuje na široce chápané etnologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku. Vychází pravidelně od roku 2010 a navazuje na tradici seriálové publikace Studia Ethnographica/Ethnologica, vydávané Univerzitou Karlovou od roku 1972.

Časopis vychází dvakrát ročně pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1803-9812 (Print)
ISSN 2336-6699 (Online)

Úvod > O časopisu