2020 (2)

Issued: 12 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6699
164 pages
Editorial
Tereza Lančová — Kiril Christov, p. 9
Studie
Srpen 1968 a bulharská literatura
Jakub Mikulecký, p. 13-24
Odbory spolku „Čech“ a „Československého národního domu T. G. Masaryka v Sofii“ v letech 1919–1939
Emil Minčev, p. 25-35
Vypravování a převypravování vzpomínek bulharských Čechů („Vzpomínky na život Čechů ve Vojvodově“ Božidara Popova v převodu Barbory Čížkové)
Marek Jakoubek, p. 37-57
Boris Jocov a Čechy (Nad první reprezentativní bibliografií popraveného bulharského bohemisty a slavisty)
Marcel Černý, p. 49-83
Češi v Bulharsku — pokus o typologii současných komunit. Specifická kulturní nabídka pro tyto skupiny, centra jejich setkávání.
Kateřina Churtajeva, p. 84-93
Některé shodné motivy městských legend v Bulharsku a v České republice
Rosina Kokudeva, p. 94-101
Esej
Proč má smysl psát slovníky? U příležitosti vydání Slovníku lingvistických termínů pro studenty-slavisty
(bulharština — čeština — polština)
Elena Krejčová, p. 105-108
Materiály
Vojvodovská bibliografická inventura — druhé kolo (bibliografický soupis bulharsky psaných prací o Vojvodovu,
české krajanské obci v Bulharsku do r. 2020)
Marek Jakoubek, p. 111-121
Přesídlení Čechů a Slováků z Bulharska do Československa po 2. světové válce
Bojka Vasileva, p. 122-128
Recenze
Lenka J. Budilová — Bořivoj Kňourek. Dům ve Vojvodovu. Sociální vztahy a stavebně-historický vývoj
Petr Janeček, p. 131-132
Mary Edith DURHAMOVÁ. V albánských výšinách (z anglického originálu High Albania, Londýn 1909, přeložil Robert Dobra)
Petr Buchtyar, p. 133-135
Lenka Jakoubková Budilová — Gabriela Fatková — Lukáš Hanus — Marek Jakoubek — Michal Pavlásek
Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv
Miroslav Hendrych, p. 136-138
Vladimir Sís — Vladimir Penčev (săstavitel i prevodač) Makedonija. Geografsko, istoričesko, etnoložko, statističesko
i kulturoložko izsledvane
Marcel Černý, p. 139-153
Rozhovor
„Podívej se, to je Bulharsko, to se vyřeší.“ Rozhovor s Annou Staevskou
Kiril Christov — Tereza Lančová, p. 157-164
Úvod > Vydání > 2020 (2)