2021 (1)

Issued: 10 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6699
138 pages
Editorial
René Starhon — Marek Jakoubek, p. 7
Studie
Identita tzv. světských
Markéta Skočovská, p. 11-30
Jaroslav Podzimek a „Princezna zrozená na silnici“
René Starhon, p. 31-45
Hodno obdivu nebo cejchem kriminálního živlu? Z historie příjmení a volby křestních jmen „světských“
Hanka Tlamsová, p. 46-56
Jiří Lípa, Václav Weinrich a projekt National Geographic Society „Gypsies: Wanderers of the world“
Marek Jakoubek, p. 57-77
Zákon č. 74/1958 Zb. a jeho výkon v niektorých obciach trnavského regiónu (aj s ohľadom na práce iných bádateľov)
Rastislav Pivoň, p. 78-106
Esej
Dnešní busking v České republice a jeho nepsaný úzus — „osvědčený“ návod na ekonomickou prosperitu
Tomáš Mašek, p. 109-112
Rozhovor
Vzestup a pád jako cyklus cirkusu. Rozhovor s Patrikem Joo
Josef Kubát, p. 115-137
Úvod > Vydání > 2021 (1)