2021 (2)

Issued: 12 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6699
116 pages
Editorial. Balkán-etnologický kaleidoskop
Tereza Lančová — Kiril Christov, p. 5
Studie
Dobrudža jako „jablko sváru“ mezi Bulharskem a Rumunskem
Canka Amelian, p. 9-25
Rozmach Islámu na Balkáně — řád Bektášíja
Kestrina Peza, p. 26-56
Krajanské skupiny na Balkáně jako téma české etnologie/antropologie
Tereza Lančová, p. 57-81
Ludvík Kuba a jeho grant od císařepána
René Starhon, p. 82-93
Recenze
Lenka J. Budilová. Od krevní msty k postsocialismu: Vývoj antropologického zájmu o Balkán.
Anna Jagošová, p. 97-98
Marek Jakoubek — Luděk Jirka — Nela Králová — Michal Pavlásek — Jiří Tůma. Krajané: hledání nových perspektiv.
Lenka Štecová, p. 99-100
Rozhovor
Rozhovor s PhDr. Mirjam Moravcovou, DrSc. nad jejím balkanistickým dílem (u příležitosti jejích 90. narozenin)
Marek Jakoubek — Lenka J. Budilová, p. 103-116
Úvod > Vydání > 2021 (2)