Current issue

2021 (1)

ISSN: 2336-6699
138 pages

Editorial René Starhon — Marek Jakoubek, p. 7 Studie Identita tzv. světských Markéta Skočovská, p. 11-30 Jaroslav Podzimek a „Princezna zrozená na silnici“ René Starhon, p. 31-45 Hodno obdivu nebo cejchem kriminálního živlu? Z historie příjmení a volby křestních jmen „světských“ Hanka Tlamsová, p. 46-56 Jiří Lípa, Václav Weinrich a projekt National Geographic Society „Gypsies: […]