Current issue

2022 (2)

ISSN: 2336-6699
92 pages

Editorial Sandra Kreisslová, p. 5-7 Studie Krizová orální historie: k terénnímu výzkumu v čase krizí Jiří Hlaváček, p. 11-31 Novinová pověst a biografické vyprávění jako symptom krize prozaické folkloristiky? Poznámka k dějinám folkloristických konceptů Petr Janeček, p. 32-44 Květen 1945 v Krkonoších: narativy pamětníků aneb od koho byl kdo osvobozen Libor Dušek, p. 45-63 Esej […]